Što je potrebno

za sustav geotermalnog grijanja i hlađenja?

Maleni dio okućnice...

Potreban je maleni dio okućnice (cca 5m2 je dovoljno), jer i u slučaju izrazito malene raspoložive okućnice je uvijek moguće bušenje ispod samog objekta, što je i preporučljivo radi iskorištavanja otpadne energije objekta. Za rad je potrebna još geotermalna toplinska pumpa i određeni spremnici, ovisno o veličini objekta i njegovoj namjeni.

Podno grijanje, stropno hlađenje...

Isto tako je jako preporučljivo ugraditi niskoenergetski, površinski sistem grijanja i hlađenja (podno grijanje, stropno hlađenje), jer su toplinske pumpe koncipirane za rad u određenim temperaturnim rasponima.

Niža polazna temperatura u grijanju... VIŠA ušteda!

Što je niža polazna temperatura u grijanju (cca 30 stupnjeva kod podnog grijanja naspram 70 stupnjeva kod grijanja na radijatore), to toplinska pumpa manje radi, te su time uštede veće. Za svaki stupanj polazne temperature možete računati s 3% uštede električne energije.